Välkommen att boka Lilla Ridhuset

Du måste först få ett konto för att boka Lilla Ridhuset. Skicka ett mail  till anders@isaksbo.se med namn  eller sms  till 070 590 4880 med mailadress och namn så läggar vi upp ett konto till dig.

Till bokning av lilla ridhuset.  

Det är mycket viktigt att ni som bokar/rider läser igenom nedanstående regler och ansvarar för att reglerna följs och visar hänsyn och förståelse för varandra.
 
BOKNINGSREGLER
Boka endast 1  hel timme/gång. Återkommande bokningar för längre perioder på samma veckodag och tid, får ej göras. OBS! Boka endast 1 vecka framöver.

Vid flerbokning gäller den aktivitet som bokaren har bestämt samt att de som vill vara med måste boka på sig och vara på plats senast 10 min efter att  aktiviteten börjar
 
Flerbokning, dressyr (FD) – är ridhuset bokat för dressyr, får ej bommar eller hinder tas fram i ridhuset. Det är tillåtet för andra att komma in och rida, bara man tar hänsyn till rådande aktivitet. OBS – max 4 st ekipage samtidigt.
 
Flerbokning, hoppning (FH) – det är tillåtet för andra att komma in och rida, bara man tar hänsyn till rådande aktivitet. Den som bokat ridhuset, bestämmer antal hinder/övning. 
OBS – max 4 st ekipage samtidigt.
 
Longering eller tömkörning (L el TK) – är inte tillåtet vardagar mellan kl 16-20.
Vill du vara själv i ridhuset för tömkörning eller longering, måste ridhuset ensambokas.
 
Ensambokning (EB) – inget annat ekipage har rätt att komma in i ridhuset då den som bokat har erlagt avgift enligt prislista nedan. EB går inte att boka vardagar kl 16-20  och helger kl 12-16.
 
Vid löshoppning och annan träning måste Ensambokning göras.
 
Kostnader
För de som inte är uppstallade på gården går det att boka ridhuset alla dagar utom mån-fre mellan kl 16-20. 
Gratis för de som är  står uppstallade på Isaksbo Gård. För övriga kostar det 60 kr/timme vid gruppbokning eller 200 kr/timme för ensambokning. Frågor, kontakta Marie-Anne Wädel 073 370 8191 eller Anders Yngvesson 070 590 4880.