Om oss

Isaksbo Gård består av  cs 350 ha åker och 300 ha skog/övrig mark. Åkerbruket är utarranderat och skogen driver vi själva. Till gården hör fem olika stallar med drygt 80 stallplatser. Gården ägs av Annika o Anders Yngvesson