Treårigt Leader-projekt med start under våren 2018.


Folkärna RS, Åsebo RS och Isaksbo Gård genomför tillsammans ett projekt med Leader Nedre Dalälven. Projektet har som syfte att rekrytera nyanlända till respektive klubbverksamhet och på så sätt hjälpa ungdomar och föräldrar att integreras in i samhället. Det ingår fadderverksamhet som riktar in sig på att ge trygghet och vana i hantering av hästar och ge möjlighet att delta i ridaktiviteter.

Redan idag är det ett högt tryck på verksamheten, så en annan del i projektet är att utöka med en ytterligare paddock,  parkeringar och publikplatser. För att styra upp säkerheten byggs det staket och för att förbättra befintlig paddoch ska vi installera ett bevattningssystem. Dessutom ska anläggningen skyltas på flera språk.