Jakt  och träning med stående fågelhund

Under hösten erbjuder Isaksbo Gård träning på fältfågel.  För att kunna garantera bra tillgång på fågel så sätter vi varje år ut både rapphöns och fasaner. Markerna har bra arrondering och är passande för stående eller stötande fågelhundar. 

Översikt över våra marker som varierar med öppen åkermark som passar för rapphöns och lite mera snårig vegetation som ger trivsel för fasan. I år har vi förbättrat området för fasaner vilket innebär att de kommer att sprida ut sig mera på hela arealen.
Totalt omfattar fågelmarkerna drygt 250 ha. När du jagar hos oss så disponerar sällskapet själv markerna, inga andra jägare samtidigt.

Aktuella datum.
16/8 börjar vi med fågelhundsträning. På våra marker tränar du exlusivt innebärande att inga andra tränar samtidigt. Marken disponeras i tvåtimmars pass, kl 9-11, kl  13-15 och kl 16-18.  Du tränar själv utan instruktör men får guidning så att du får bra träning för dig och din hund. Kostar 1 250 kr/pass  och hund.
Vi har även många som kommer till oss för att ha valpträffar. Vi upplåter marken, ser till att det finns bra möjligheter för träning och fågelsituationer. Hundarna får vila under tiden vi äter en god lunch och sedan ett nytt pass. Kostar  1 500 kr / deltagare. 
Träningspaket.
Nytt för i år är att vi erbjuder 2-dagars paket för hundträning. Samla ihop  fyra  till sex deltagare, träna fritt i 2 dagar och  bo över vår trevliga flygel. Ni har markerna för er själva och disponerar dagarna efter eget önskemål. Lämpligt upplägg kan vara ett pass på fm och ett pass på em. Perfekt för intensiv träning och trevligt umgänge. Kostar fr 3 500 kr för boende och två träningsdagar.